Mũi khoan rút lõi và những điều cần lưu ý

Định nghĩa

Mũi rút lõi

Dùng để rút lõi nhiều loại vật liệu như bê tông, tấm thạch cao, gỗ, gạch, đá…

 

Các loại mũi rút lõi

Loại mũi

Cỡ trục

Máy phù hợp

Mui khoan rut loi  

Máy khoan thường

Máy khoan động lực

Máy khoan búa hạng nhẹ

Máy khoan búa


2 dạng lưỡi cắt của mũi rút lõi

Mũi rút lõi vật liệu mềm: góc chéo của răng cưa là giá trị dương

Mũi rút lõi vật liệu cứng: góc chéo của răng cưa là giá trị âm

luoi khoan rut loi luoi khoan rut loi

 

Lưu ý

Khi thao tác với mũi rút lõi để tạo lỗ lắp đường ống, cần phải khoan với biên độ từ +2 đến 5 mm khi đường kính ngoài của đường ống nhỏ hơn 50 mm và +3 đến 10mm khi đường kính ngoài của đường ống lớn hơn 50mm bới rất khó để mở rộng lỗ đã khoan.

Cách chọn mũi rút lõi phù hợp với nhu cầu sử dụng:

  1. Chọn mũi rút lõi có độ cứng phù hợp với vật liệu cần khoan.
  2. Kiểm tra đường kính và chiều cao mũi rút lõi phù hợp nhu cầu.
  3. Chọn mũi rút lõi có dạng trục phù hợp với máy khoan hiện có.