6 thủ thuật cho thợ cơ khí – sửa máy ô tô

(Nguồn: Youtube)

  1. [0:08] Tăng lực vặn cho cờ lê;
  2. [0:42] Cách chống rơi bu lông khi thao tác trong vị trí hẹp;
  3. [1:28] Cách tháo chốt động cơ;
  4. [2:19] Cách tháo măng xông;
  5. [4:15] Cách chống xước piston khi đưa vào động cơ;
  6. [5:33] Cách bảo quản động cơ ít sử dụng sau khi vệ sinh.