Làm gì khi không có cờ lê đúng cỡ vặn bu lông?

(Nguồn: Youtube)