Ý tưởng cải tiến mỏ cặp và tự chế dụng cụ đo biên dạng

(Nguồn: Youtube)