Việt Nam Được Rót Vốn Đầu Tư Từ Nước Ngoài Hàng Tỷ USD